Sint Maartenschool

Sint Maartenschool

We creëren op de Sint-Maartenschool een veilige leersituatie waarbij kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling en het zelfstandig oplossen van problemen. Wij gaan hierbij uit van de principes van het adaptief onderwijs. Dit concept passen wij in binnen een duidelijke structuur van werkafspraken, instructie en werkverzorging. Wij vinden, dat een kind alleen goed kan presteren in een veilige en prettige omgeving.

Op de website vindt u algemene informatie. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur, Ariane Breimer, via 0226 343 131 of st.maarten@atriumscholen.nl

Sint Maartenschool
Voorburggracht 423
1724 NZ Oudkarspel
0226 343 131

www.st-maartenschool.nl