Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Sinds 14 februari 2012 heeft Allente een nieuwe structuur, waardoor het bestuur van de stichting en het intern toezicht zijn gescheiden in twee aparte organen.
 
Het bestuur wordt sindsdien gevormd door het College van Bestuur en het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
 
De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Dit gebeurt binnen de kaders vastgelegd in de statuten en de Wet Primair Onderwijs. De taken van de raad zijn omschreven in artikel 17 c van de Wet Primair Onderwijs.
 
De voorzitter van het College van Bestuur is vanuit de rol van bevoegd gezag eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van de scholen.

De volgende personen maken deel uit van de Raad van Toezicht:
De heer E.A. Warmoltz
De heer S. Meijn
De heer J.J.G.M. Brakenhof
De heer J. Doorenspleet
Mevrouw M. Visser
De heer P. van Diepen
Mevrouw E. Dekker