Playing for Succes

Playing for Succes

Playing for Success is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.
 
Locatie
Het leercentrum bevindt zich in de Co Adriaanse Persruimte van het AFAS stadion van betaald voetbalorganisatie AZ.
 
Aanmelding
Aanmelden van leerlingen gaat altijd via de school. Deelnemers kunnen dus niet rechtstreeks bij Playing for Success worden aangemeld.
 
Wat leren we de deelnemers?
In het stadion werken we samen met de kinderen onder andere aan: zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en motivatie.
Daarnaast ontdekken de deelnemers hun kwaliteiten en talenten, leren ze contacten te leggen en onderhouden met anderen en leren ze (zich) te presenteren.
 
Hoe doen we dat?
De kinderen werken samen aan inspirerende en uitdagende opdrachten op het gebied van rekenen, taal en ICT. Dit doen ze bijvoorbeeld in het Fancentrum van AZ, op de tribunes van het stadion, in de Mixed Zone en in de Persruimte.
 
Deze opdrachten, gecombineerd met het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld, dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren en te geloven in jezelf. Want als kinderen ontdekken dat leren ook leuk kan zijn, hervinden ze hun zelfvertrouwen en motivatie en nemen de schoolprestaties toe.
 
Voorbeelden activiteiten

  • Rekenopdrachten in het Fancentrum van AZ,
  • Taalopdrachten tijdens het tribunespel op de hoofdtribune,
  • Met de tablets op zoek naar antwoorden in het stadion tijdens de fotohunt,
  • Lekker rennen en rekenen tijdens het zweet en renspel,
  • Werken met portofoons van de beveiliging tijdens het Stadion Speurspel.

 
www.playingforsucces.nl/alkmaar