Paus Johannesschool

Paus Johannesschool

Adresgegevens

Op de Paus Johannesschool willen we dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Naast de schoolvakken besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers. Ons enthousiaste team werkt met moderne methoden die mogelijkheden bieden om passend en uitdagend onderwijs te bieden. De samenwerking en communicatie tussen kind, ouder en medewerker vinden we essentieel.

Op de website vindt u algemene informatie. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur, Frans van de Gevel.