Montessorischool Alkmaar

Montessorischool Alkmaar

Adresgegevens

Op onze school werkt een enthousiast en inspirerend team op eigentijdse wijze volgens het onderwijs-en opvoedingsconcept van Maria Montessori. “Help mij het zelf te doen” is haar motto. Het is een uniek onderwijsconcept waarbij het kind centraal staat en zichzelf mag zijn om zich zo, naar eigen kunnen, te ontplooien. De leidster staat dan ook niet voor de klas, maar begeleidt de leerlingen, vaak individueel. Ze stimuleert hen om zelf richting te geven aan hun innerlijke drang om zich te kunnen ontwikkelen. Het specifieke Montessori-materiaal is hierbij van onschatbare waarde. Dit alles vindt plaats in een prettig, geordend en rustig schoolklimaat, waarbij de nadruk ligt op een veilige en sociale leefomgeving waarin ieder kind zich geborgen kan weten.

Op de website vindt u algemene informatie. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur, Bas Beentjes.