Wij bundelen onze krachten!

Wij bundelen onze krachten!

De Blauwe Loper, Atrium en Stichting Kinderopvang Langedijk bundelen hun krachten. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij samen één nieuwe organisatie voor opvang en onderwijs met de nét zo nieuwe naam: Allente. Door de bundeling van krachten in onderwijs en opvang kan er nog beter worden ingespeeld op kansen en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Integrale Kindcentra (IKC).
 
Wat betekent de naam Allente?
Opvoeden, ontwikkelen en samen leren, spelen en leven gebeurt het beste als alle verantwoordelijke partijen samenwerken. Met alle soorten opvang en onderwijs onder één dak. Allente heeft één belangrijk doel: kinderen van 0-12 jaar – in de lente van hun leven – hun talenten laten ontdekken en optimaal ontwikkelen.
Daarom heeft Allente gekozen voor de propositie: ‘Waar talenten groeien’. Talenten bij kinderen en medewerkers tot bloei laten komen.
 
Kijk maar eens op www.allente.nl en vind daar ons nieuwe logo en een filmpje over hoe onze nieuwe naam tot stand is gekomen.
 
Wat verandert er voor u?
Vanaf 1 januari heten wij Allente. Het kan echter nog wel een paar maanden duren voordat we alles in de nieuwe naam hebben gegoten. We willen met onze relaties en partners nog breder de samenwerking opzoeken om opvang en onderwijs naadloos op elkaar te laten aansluiten.
De bestuurders Monique Mul (opvang) en Elfred Bakker (onderwijs) gaan de komende tijd aan de slag om voor toekomstige ontwikkelingen gezamenlijk beleid te formuleren.
 
Verhuizing bestuurskantoor
Vanaf medio januari 2020 wordt het gezamenlijke bestuursbureau gehuisvest in een nieuw pand in Broek op Langedijk. Voor de opvanglocaties en de scholen in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar vallen de schotten weg en wordt er intensief samengewerkt rondom de kinderen. We zullen u nog een adreswijziging sturen als het kantoor verhuisd is.
 
Vragen?
Voor u blijven uw huidige contactpersonen uw aanspreekpunt. Mocht u vragen hebben over Allente, dan kunt met hen contact opnemen.
 
Wij gaan de samenwerking vol vertrouwen tegemoet om opvang en onderwijs onder 1 noemer aan te bieden binnen IKC’s.
 
Met hartelijke groet,

Elfred Bakker
Bestuurder De Blauwe Loper (Allente)