Playing for Succes

Playing for Succes

De Blauwe Loper heeft, samen met 9 schoolbesturen, AZ Alkmaar en gemeente Alkmaar, een 5 jarig contract met Playing for Succes getekend!

Playing for Success is bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking en het creëren van een positiever zelfbeeld.

Daarnaast ontdekken de deelnemers hun kwaliteiten en talenten, leren ze contacten te leggen en onderhouden met anderen en leren ze (zich) te presenteren.

De kinderen werken samen aan inspirerende en uitdagende opdrachten op het gebied van rekenen, taal en ICT. Dit doen ze bijvoorbeeld in het Fancentrum van AZ, op de tribunes van het stadion, in de Mixed Zone en in de Persruimte.

Deze opdrachten, gecombineerd met het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld, dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren en te geloven in jezelf. Want als kinderen ontdekken dat leren ook leuk kan zijn, hervinden ze hun zelfvertrouwen en motivatie en nemen de schoolprestaties toe.