Nieuwe samenwerking opvang en onderwijs

Nieuwe samenwerking opvang en onderwijs

Door de bundeling van krachten in onderwijs en opvang wordt er nog beter ingespeeld op kansen en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Integrale Kindcentra (IKC). Opvoeden, ontwikkelen en samen leren, spelen en leven gebeurt het beste als alle verantwoordelijke partijen samenwerken. Met alle soorten opvang en onderwijs onder één dak. Elfred Bakker, bestuurder van De Blauwe Loper, en Monique Mul, bestuurder van Kinderopvang Langedijk, gaan de nieuwe organisatie samen leiden.

Elfred Bakker vertelt: "Allente heeft één belangrijk doel: kinderen van nul tot twaalf jaar – in de lente van hun leven – aanwezige talenten laten ontdekken en optimaal ontwikkelen." Monique Mul vult hem aan: "Daarom heeft Allente gekozen voor de propositie: 'Waar talenten groeien'. Talenten bij kinderen en medewerkers tot bloei laten komen." Bakker en Mul hebben een lange tijd van voorbereiding achter de rug. Monique blikt terug: "De eerste stap naar de vorming van IKC's was de harmonisatie van de voorscholen. Ik heb in dat traject geleerd dat gelijkwaardigheid tussen partners van groot belang is, ieder brengt zijn specifieke kennis en kunde in. Elkaar aanvullen is de kracht van een samenwerking. Die gezamenlijke kracht kunnen we als onderwijs en opvang inzetten om onder andere de doorgaande ontwikkeling van kinderen vorm te geven."

Elfred Bakker is de afgelopen tijd met name druk geweest met de fusie tussen de Blauwe Loper en Atrium. Elfred: "Het is een uniek proces geweest om deze twee stichtingen samen te voegen. Door de samenvoeging zijn we in de gelegenheid om op een goede wijze inhoud en vorm geven aan kwalitatief onderwijs in onze onderwijslocaties met zowel een openbaar karakter alsook een algemeen bijzondere en katholieke identiteit. Het is een enorme uitdaging geweest om hier met alle belanghebbenden overeenstemming over te bereiken."

Vanaf medio januari 2020 wordt het gezamenlijke bestuursbureau gehuisvest in een nieuw pand in Broek op Langedijk. Voor de opvanglocaties en de scholen in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar vallen de schotten weg en wordt er intensief samengewerkt rondom de kinderen. De bestuurders gaan de komende tijd aan de slag om voor de toekomstige ontwikkelingen gezamenlijk beleid te formuleren.