IKC Oudkarspel eindelijk een feit!

IKC Oudkarspel eindelijk een feit!

Voor de kinderen van de St Maartenschool en Barnewiel maakte het niet uit, zij speelden al een aantal maanden met elkaar op hetzelfde schoolplein, deelden dezelfde gang en kapstok, en vierden samen al schoolse feestjes zoals de sinterklaasviering, het kerstfeest en de start van de Kinderboekenweek. Voor de leerkrachten, de ouders en het bestuur van beide scholen werd vanmorgen een einde gemaakt aan een lange periode van onzekerheid en was deze eerste schooldag het begin van een nieuw tijdperk. 

Samen met burgemeester Leontien Kompier knipte de oudste leerling van de school, Sil Molenaar, en de jongste aanwinst van de kinderopvang, Sanne Groen van 4 maanden oud, het ceremoniële lintje door. Zij deden dit in aanwezigheid Ariane Breimer, directeur IKC Oudkarspel, de IKC coördinatoren Eef Koomen en Miranda Roest, twee bestuurders van Allente; Monique Mul en Elfred Bakker, dorpsdichter Ben Wansink, en Piet de Geus en Aart Soemers van aannemer De Geus Bouw. Deze laatsten overhandigden een cadeaucheque twv € 750 namens De Geus Bouw / Elektropartners en Woldhuis, te besteden aan materiaal voor het nog in te richten technieklokaal.     

Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen waarin kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang of welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn in één organisatie. Sinds begin 2015 werkten gemeente Langedijk, Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en Stichting Voorschool Langedijk (SVL) al aan een IKC in Oudkarspel. De verbouwing moest in de zomervakantie van hetzelfde jaar starten, maar de gemeente kreeg de neuzen van de stichtingen niet dezelfde kant op. Ook voor de beide basisscholen, die onderdeel waren van verschillende stichtingen, en beide een geheel eigen identiteit hadden, leek een fusie lange tijd een moeizame opdracht. Gelukkig is dit nu gelukt en hebben stichtingen De Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk de krachten gebundeld en zijn vanaf 1 januari 2020 samen gegaan onder de naam Allente. Ook Stichting KanZ heeft met de KanZklas een plek gevonden binnen Allente en na de herfstvakantie verhuizen zij van Heerhugowaard naar IKC Oudkarspel. Een aantal van deze leerlingen was ook bij de opening aanwezig.

Maandagochtend was dan ook een feestelijke bijeenkomst, waarbij het woord ‘trots’ diverse keren viel. Ariane Breimer prees namens IKC Oudkarspel de inzet, betrokkenheid en vooral het geduld van iedereen die betrokken is geweest bij het proces. Uiteraard wenste ze alle kinderen van het IKC Oudkarspel veel plezier en geluk toe! 

Dorpsdichter Ben Wansink schreef voor de gelegenheid het gedicht ‘Talent’, dat in de hal van het IKC Oudkarspel op de muur prijkt:  

Een kind is per definitie zorgvragend
maar daarnaast ook een persoonlijkheid in dop
Die in staat geacht moet worden
onze wereld ooit tot een vrolijker speelplaats
voor iedereen te maken.
Koester daarom het talent,
stimuleer de nieuwsgierigheid en
wees nooit bevreesd dat kind het
eigen initiatief te laten ontwikkelen.

Artikel