Montessorischool HHW

Montessorischool HHW

Op onze school ontwikkelt elk kind zich in eigen tempo, naar eigen mogelijkheden. Ons onderwijs sluit aan op de gevoelige leerperioden van kinderen: momenten waarop zij belangstelling hebben voor bepaalde informatie en zich makkelijk vaardigheden eigen maken. Kinderen werken zelfstandig aan veelal zelfgeformuleerde leerdoelen, met ondersteuning van uitnodigend montessorimateriaal. Betrokken montessorileid(st)ers stimuleren de kinderen en sturen hen bij indien nodig. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen met plezier kunnen groeien en hun eigen toekomst medevormgeven!

Op de website vindt u algemene informatie. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur, Bas Beentjes, via 072 57 128 88 of directie@montessorischool-hhw.nl

Montessorischool 
Smaragd 32
1703 GB Heerhugowaard
072 57 128 88

www.montessorischool-hhw.nl