Samen ontwikkelen van talent

Samen ontwikkelen van talent

Onder Allente vallen dertien scholen met zeventien locaties in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. Deze scholen zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen. Deze visie geeft richting voor ons onderwijs en duidelijkheid voor ouders en hun kinderen: zij weten wat ze van een Allente-school mogen verwachten. Onze visie uit zich in vier kernwaarden:

Onze kracht en trots: openheid
Iedereen is welkom op onze scholen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of geaardheid. Op onze scholen komt uw kind op jonge leeftijd in aanraking met een diversiteit aan kinderen, leerkrachten en ouders. Het leert dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Ook uw kind kan en mag zichzelf zijn. Burgerschap is belangrijk: we besteden volop aandacht aan de ontwikkeling van het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen en aan ieders vermogen om succesvol aan de samenleving deel te nemen.

Betrokkenheid: liefde voor het vak
Leerkrachten van Allente-scholen zijn gedreven en hebben passie voor hun werk. Ze zetten hun kennis en vaardigheden optimaal in om kinderen vooruit te helpen. Ze realiseren een veilig pedagogisch klimaat, waar uw kind met plezier kan leren. Op Allente-scholen wordt elk kind gezien. Onze leerkrachten hebben oprechte interesse in hun leerlingen, in elkaar en in alle ouders. Zij zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs en het versterken van kwaliteit. Met vertrouwen zien wij de toekomst van onze scholen en van onze leerlingen tegemoet.

Excelleren: meer dan alleen leren.
Onze scholen voldoen ruimschoots aan de algemene kerndoelen van het basisonderwijs. Maar er is meer dan dat. Op Allente-scholen staat elk kind centraal en elk kind heeft eigen talenten, interesses, leerbehoeften, leerstrategieën, capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. Daarom richt ons onderwijs zich niet alleen op leren met het hoofd. Het gaat ook over jezelf leren kennen, over verantwoordelijkheidsgevoel, over karakter en persoonlijkheid. Uw kind krijgt de ruimte zijn of haar talenten te ontplooien. Samen met klasgenoten, leerkrachten, ondersteunende vakspecialisten én u als ouder.

Groeien door verbinding
U geeft uw dierbaarste ‘bezit’ in onze handen. U bent en blijft daarom onze belangrijkste partner in de zorg voor uw kind. Allente-leerkrachten werken graag intensief met u samen. Daarnaast zoeken we actief verbinding met organisaties voor kinderopvang en peuterwerk, muziekscholen, sportorganisaties, educatieve en culturele instellingen en het voortgezet onderwijs. Waar nodig maken we gebruik van het Samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Zo staat niet alleen elke school midden in de samenleving, maar leert ook uw kind de wereld om zich heen kennen.

Met deze visie kunnen we onze leerlingen uiteindelijk op weg laten gaan naar een eigen en succesvolle plek in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.